Psychologie

Lidská osobnost je něco nevysvětlitelného, nepopsatelného. Zde naleznete alespoň pár rad a informací.

Hypnóza

Frakciální metoda

Jedná se o velmi účinnou prohlubovací metodu, pomocí které lze dosáhnout velmi hlubokého stavu hypnózy (transu). Používá se tam, kde k prohloubení hypnotického spánku pomocí jiných metod selhává. Je to výborný prostředek tam, kde se subjekt zpočátku zažívá pouze lehký či střední stádium hypnózy a pochybuje či nevěří že byl vůbec hypnotizován. V podstatě spočívá v opakovaném hypnotizování a probouzení subjektu několikrát za sebou. Myšlenka frakciální vychází z toho, že každá další hypnotizace činí subjekt vždy o trochu více přístupný sugescím a tím i každé další navození hypnózy dovoluje dosáhnout větší hloubky transu. Důležitým je fakt, že hypnotický spánek pokračuje i krátký čas po dehypnotizaci, obzvláště, je-li proces probuzení náhlý či překvapivý.
Faktické použití této techniky je následující. Před probuzením je subjektu sděleno nasledující:

Za chvíli vás probudím z hypnotického spánku.
Budete bdělý, ale ihned se budete cítit znovu velmi ospalý. Budete cítit, že stěží budete schopen udržet oči otevřené a zůstat bdělý.
Víčka budou velice těžká, budou stále těžší a těžší, a vy nebudete schopen udržet oči otevřené.
Nebudete schopen zabránit jejich mrkání a zavírání.
S každým výdechem se budete se cítit ospalejší a po chvíli se vaše oči zavřou.
Budete hluboko v hypnotickém spánku, hlouběji než kdykoli dříve.
Nyní budu počítat do tří. Při čísle tři se probudíte a vy otevřete oči. Budete však velmi ospalý. Vaše oční víčka budou těžká, tak těžká, že nebudete schopen je udržet dlouho otevřená a vy znovu upadnete hypnotického spánku..
Raz.. dva.. tři..Nyní jste bdělý, můžete otevřít oči.

(Stává se, že subjekt zůstává jen pasivně sedět. Může také začít mrkat či jevit známky ospalosti či vypadat, že spí. Jestliže je dotázán, co se děje s jeho očima. Může odpovědět, že se cítí ospalý, mnohem častěji je subjekt zmatený, a odpovídá, že o ničem neví. V každém případě pokračujte.)
Cítíte se tak trochu ospalý, že? Je velice těžké nechat oči otevřené, že?
(V tomto bodě začne subjekt skoro vždy jevit známky ospalosti např. mrká, zavírá oči. Každý z těchto projevů je třeba sledovat a spojovat s dalšími sugescemi, které mohou vypadat následovně.)
Oční víčka se stávají těžká… vaše oči se zavírají. Cítíte se ospalý. Nyní zavřete oči. A spěte!
(Jestliže měl subjekt oči již zavřené, je třeba změnit sugesci následovně:
Vaše oči jsou zavřené. Spěte.)

V tomto místě může být hypnotický spánek prohlouben standardními metodami, ale obvykle to není třeba, neboť je tato technika navržena právě k tomuto účelu. Popsaná hypnotizace se opakuje několikrát za sebou. Po zavření očí lze modifikovat techniku několika dalšími prohlubovacími sugescemi a dále sugescí, že kdykoli sugerujete hypnotický spánek či vyslovíte slovo spánek, subjekt rychle upadne do hlubokého hypnotického spánku, a neprobudí se do té doby, dokud mu nedáme pokyn k probuzení. Poté je subjekt instruován k dalšímu probuzení. Tentokrát je mu ale sugerováno, že bude vzhůru a bdělý a bude se cítit dobře, ale jakmile na něho promluvíte, bez ohledu na to co říkáte, zjistí, že se jeho oči těžknou, bude se cítit unavený a ospalý a jeho oči se zavřou a on upadne do hlubokého hypnotického spánku, mnohem hlubšího, než v jakém se nachází nyní.
Někde v této fázi hypnotizace můžeme provést zkoušku hloubky hypnózy. Například katalepsii očí s tím, že subjekt nevyzíváme, aby oči zkusil otevřít:
Nyní nebudete schopen otevřít oči. Jestliže se o to pokusíte, nepůjde to. Ale vy si nepřejete to zkoušet. Jsou pevně zavřená. Nyní jste uvolněný, uvolněný stále více. Vplouváte hlouběji do hypnotického spánku.
Dále se pokračuje sugescemi probuzení jako dříve, nebo se subjekt instruuje tak, že po probuzení jakmile uslyší slovo spánek či jiné s ním související, ucítí silné nutkání zavřít oči a spát.
Poslední komentáře
07.06.2016 22:51:03: Myslím, že Se mýlíte. Jsem si jistý. Napište mi do PM. [:tired:] petrova pujcka podvod
29.12.2010 21:11:30: Konečně jsem narazil na nějaký článek, který píše někdo který ví o čem mluví. Sháním nějaké takové n...
18.03.2009 19:08:34: super povedlo se mi to smiley${1}
 
V případě jakýhkoliv dotazů mi mailujte na mailto:ml.psychologie@gmail.cz nebo pište na icq 245-931-663