Psychologie

Lidská osobnost je něco nevysvětlitelného, nepopsatelného. Zde naleznete alespoň pár rad a informací.

Hypnóza

Hypnóza

Hypnotický stav je změněný stav vědomí. Dochází k němu tehdy, když dojde ke změně duševního stavu prostřednictvím sugesce, při které se podaří změnit podvědomí, paměť nebo reakce, takže zhypnotizovaný člověk reaguje na vnější podněty stejně, jakoby se jednalo o skutečnost.

Hypnóza není spánek. Spíše je to způsob koncentrace, která obvykle obchází kritické a hodnotící procesy mysli, aby se dostala k základu věci. Člověk se stává povolnějším, přístupným sugesci a vedení. Není to až natolik ztráta sebeovládání, spíše jde o přístupnost a souhlas s návrhy hypnotizujícího.

Kolem 30% lidí lze zhypnotizovat snadno, zatímco přibližně 20% jich to vůbec nepřipustí. Je snadné rozpoznat hypnotizovatelné typy podle toho, jak snadno je lze oklamat nebo obelstít, nakolik jsou poddajní a přizpůsobiví. Takový jedinec se pravděpodobně plně vžívá do každého filmu či knihy. Dokáže úplně zablokovat své okolí, odloží veškeré pochybnosti a vžije se do děje, jakoby to byla skutečnost, ve které se doopravdy nachází. Ti, kdo se věnují praxi asijské meditace, jsou také snadněji hypnotizovatelní, protože jsou zvyklí být ve stavu vnitřní koncentrace. Soustředění, které je k hypnóze nutné, lze využít k zotavení se z dušení choroby, zbavení se zlozvyku nebo drogové závislosti.

Během hypnózy je člověk nadále schopen soudného myšlení, ale nebude se podle něj řídit. Podobný duševní stav je běžný i za jiných podmínek, řekněme během hry, soutěžení, modlení nebo když se uchýlíme k relaxaci do svého koutečku. Tentokrát ale máme bezpečnostní síť v podobě reakcí ostatních nebo modifikovanou vlastní předběžnou přípravou. V hypnóze takové zabezpečení na chvíli neexistuje.

Po velmi hluboké hypnóze se někdy stává, že si člověk nic z proběhlého "děje" nepamatuje, bývá to však jen výjimečně. Ve většině případů si ale vše vybaví, a to i když mu bylo nařízeno vše zapomenout.
Poslední komentáře
10.03.2009 16:04:47: Dobrý článek o hypnoze, srozumitelné: http://www.psychodoktor.cz/index.php/clanky/dospeli/50-hypnoza...
 
V případě jakýhkoliv dotazů mi mailujte na mailto:ml.psychologie@gmail.cz nebo pište na icq 245-931-663