Psychologie

Lidská osobnost je něco nevysvětlitelného, nepopsatelného. Zde naleznete alespoň pár rad a informací.

Obecná psychologie

Procesy

Poznávací procesy názorné: člověk nazírá na nějakou skutečnost, vnímání, představy (fantazie)
       -vnímání: základ veškerého poznávání. Je to proces zachycující to, na co působí naše smysly (smysly, vnitřní orgány, svaly). Základem vnímání je čití (počitek) = nejjednodušší informace, jakou naše smysly vnímají. Počitky =>k receptorům
       -představa: dříve jsme to vnímali, ale teď to tu není, tak si to představuji.

Poznávací procesy nenázorné: myšlení a řeč. Zákadním výsledkem je myšlení.
       -myšlení: zprostředkovaný způsob poznávání skutečnosti, jejich podst. vztahů. Zákl. myšlenkové operace - analýza X syntéza
                                       - abstrakce X konkretizace
                                       - srovnávání X třídění
        -F.Saussure: naše myšlenky vypadají jako mlhoviny, chaos, které díky řeči vytváří určitou strukturu=> myšlenky nějak chápeme

Paměťové procesy: soubor psychologických procesů a vlastností, které umožňují osvojení zkušenosti, zapamatování, uchování, vybavení X zapomínání
                                    - logická X mechanická
                                    - krátkodobá X dlouhodobá
                                    - bezděčná X záměrná

Motivační procesy, citové a volní: emoce a vůe
        - procesy, stavy i vlastnosti
        - nerozumové hodnocení mimo realitu
        - afekt - bouřlivý em. proces
        - smutek X radost, láska X nenávist
        - vůle - procesy a vlastnosti, které zajišťují dosažení cílů  
Žádné komentáře
 
V případě jakýhkoliv dotazů mi mailujte na mailto:ml.psychologie@gmail.cz nebo pište na icq 245-931-663