Psychologie

Lidská osobnost je něco nevysvětlitelného, nepopsatelného. Zde naleznete alespoň pár rad a informací.

Ontogenetická psychologie

Vývoj člověka

Prenatální období
    - člověka ovlivňuje chováí matky, ovlivňován faktory dědičnými i vrozenými
    - zplození - porod
    - ?od 3.měsíce člověk?, potrat do 3. měsíce nwní vraždou !!!!!!!!

Novorozenec
    - do 1. měsíce, dotváření smyslů, dotváření vtzahů k matce, srůst lebečních kostí, neuvědomuje si své chování

Kojenec
    - do 8. měsíce, uvědomování sebe sama, objevování tělového já (ručičky, nožičky)
    - separační úzkost - pociťuje odloučení od matky

Batole
    - do 3. roku, období senzomotorické inteligence => poznávání zákoniosti světa (koperníkovská revoluce), života na Zemi, uvědomování svého já, poznávání lásky matky, prarodičů
 
Předškolní věk
    - 3 - 6 let- začleňování do společnosti, postavení v rodině, budování svědomí
       - dežitá hra: učí člověka žít mezi lidmi
                            funkční - 1. rok života, ponávání, jak funguje tělo
                            pohybová - vnímání pohybu = batolecí hra, určitá pravidla (schovávaná)
                            konstrukční - jde o dílo, něco vytvořit, hra na práci. Hraní rolí - předškolní věk                               skupinová - 10 - 14 let, dodržování pravidel hry, založeno na spolupráci, budování pozic ženy a muže

Mladší školní věk
    - 6 - 11 let - rozvoj konkrétního učení, myšlení

Pubescence = starší školní věk
    -*autonom. sebevědomí, *tvoření autority, osoby, psych. i fyz. změny, abstraktní věci
    - vzdor, hledání vlastní identity, hledání první lásky, cesty do dospělosti
    - pubes = lat. ochlupení

Adolescence
    - 15 - 20 let, hledání kompromisů, vztahů, zkušeností, odklad dospělosti (adolescentní moratorium), sklony k paranoidním představám (až něco zkazím)
     - kognitivní egocentrismus - já jsem nejchytřejší, existenční závislost na rodičích
    - žádné nové myšlenkové procesy se už nenaučíme, pouze je rozvíjíme
    - fyz. i psych. vyspělí, na vrcholu fyz. možností

Mladší dospělost
    - 20 - 30 let

Střední dospělost
    - 30 - 45 let, starost o rodinu

Pozdní dospělost
    - 45 - 60 let, krize středního věku

Stáří
    - 60/70 - +, období moudrosti

--- přátelství pubescentů a adolescentů - kompromisní sexualita ---
Žádné komentáře
 
V případě jakýhkoliv dotazů mi mailujte na mailto:ml.psychologie@gmail.cz nebo pište na icq 245-931-663