Psychologie

Lidská osobnost je něco nevysvětlitelného, nepopsatelného. Zde naleznete alespoň pár rad a informací.

Psychologie

Slovo psychologie je složeno ze dvou latinských slov: psyché=duše, logos=nauka. Je to nauka o chování a prožívání člověka.Zkoumá chování, jednání a prožívání člověka (jednání - vědomá činnost, rozum; chování - nevědomá činnost, veškerý projev lidské psychiky, jednání). Chce porozumět chování a prožívání a působit na ně.

Jsou dva typy psychologie:

Teoretická=základní
Obecná psychologie: obecně popisuje stavy, myšlení a prožívání člověka, obecné zákonitosti, co máme všechno společné
Psychologie osobnosti: podobnosti a odlišnosti člověka, člověk jako jedinec, co určuje jedinečnost
Sociální psychologie:  zkoumá jednání, myšlení a prožívání člověka,  vliv  sociálních vztahů na jedince, sociální interakce
Ontogenetická psychologie: vývoj člověka a psychiky , fáze lidského života, otázky utváření psychiky
Patopsychologie: abnormálnosti v ps. výbavě, patol. jevy=odchylky normálního jednání
Psycholingvistika: vztah mezi řečí a myšlením
Komparativní psychologie: porovnává výsledky oborů, snaží se výsledky z jednostlivých oborů zcelit

Praktická=aplikovaná
Klinická psychologie: diagnostika, terapie, léčení
Forenzní=soudní: vyšetřování, kriminalistika
Ps. práce, sportu, pedagogická, umění, vojenská
Ps. reklamy: 1)podprahová reklama
                       2)neúplné informace
                       3)dojem většiny (4 z 5 lékařů.....)
                       4)předstírání časového tlaku (likvidace)
                       5)navozování různých emocí (jistota, štěstí, sexualita,.....)
                       6)animismus (věci mají duši), znak infantility
                       7)exaktní lež (%, statistiky)=> přesvědčení (Ph v ústech)
                       8)nápadnost, opakování
                       9)dynamika (akční, plná života)      

-tvar je víc než suma
-celkový pohled na člověka
-př.: nemůžeme pozorovat jen duši či chorobu, ale musíme ho brát jako celkovou bytost (přirovnáno k melodii=> jednotlivé noty, ale teprve celá skladba  dává  melodii)
Představa:člověk jako černá skříňka do které přicházejí a odcházejí podněty a na ty se potom nějak zachová (reakce)
            -spekulovat o prožitcích je zbytečné, diagnózu zjišťovat pouze na základu chování
            -behaviorismus se nesmí zabývat tou černou skříňkou ale jen podněty a reakcemi  
 
V případě jakýhkoliv dotazů mi mailujte na mailto:ml.psychologie@gmail.cz nebo pište na icq 245-931-663