Psychologie

Lidská osobnost je něco nevysvětlitelného, nepopsatelného. Zde naleznete alespoň pár rad a informací.

Psychologie osobnosti

- Individuální vzorce prožívání a chování čověka
-
Osobnost: souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů, atd. tvořící celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka
- Důležitou roli hrají vlivy - získané X vrozené

Posledni komentare
07.06.2016 22:54:34: Jsem přesvědčen, že Se mýlíte. Jsem si jistý. Pojďme diskutovat. Napište mi PM, mluvit. O_O rychlá p...
07.06.2016 18:36:02: no tak si...... :-P sloučení půjčky česká spořitelna
    - zkoumá společné struktury chování a prožívání člověka
    - typy temperamentu, rozumové schopnosti..
    - co z toho obecného dělá jedinečné
    - určité strukturní rozdíly mezi konkrétními lidmi
Identita = soulad se sebou samým, jednota vědomí = celek
Posledni komentare
19.03.2016 04:08:42: SUPER!!!! Vážně velmi v pohodě.Well done! smiley${1} Download sony vegas pro full
Schopnosti = ps. vlastnosti, které čověku umožňují naučit se různým činnostem a vykonávat je
    - Vlohy = vrozené předpoklady pro utváření určité schopnosti
          - nadání, talent, genialita => rozumové schopnosti
          - inteligence = souhrn rozumových schopností - IQ => standardní reakce člověka v určitém věku
                - >130 - vyjímečná inteligence (2%)
                - 115 - 130 - vysoká inteligence (14%)
                - 85 - 115 - průměrná inteligence (68%)
                - 70 - 85 - snížené rozumové nadání (14%)         
                - <70 - slabomyslnost (oligofrenní)
                   - mentální retardace - nízká = debilita
                                                        - střední = imbecilita
                                                        - težká = idiocie
            - senzomotorické schopnosti = pohybové, smyslové, koordinace pohybů a vjemů

Rysy = povahové vlastnosti, které určují způsob jednání, chování a prožívání člověka
                - temperament - biologická determinace
                                            - určují dynamiku celého chování a prožívání osobnosti
                                            - vznik a průbě emočních vztahů
                - charakter - popis k sobě samému
                                    - sociální determinace
                                    - popis člověka ve vztahu ke společnosti             
1) Zikmund Freud - lidské vědomí je špička ledovce, to podstatné je skryto
                                 - chybné výkony psychiky nám ukáží to podstatné o člověku (sen, hypnóza)
       ID (ono) = je středem nevědomí - instinktů, pudů a sexuality
       EGO (já) = je středem vědomí, harmonizuje konflikty mezi pudy a morálkou
       SUPEREGO (nadjá) = je svědomí, výsledek výchovy a morálního nátlaku
    - zkoumá nevědomí člověka
    - sen = královská cesta do podvědomí, via regia = cesta do skutečnosti + hypnóza => 2 cesty, kterými se lze dostat do podvědomí

2) Behaviorální teorie - chování je z větší části naučené
                                        -  na základě impulsů a reakcí na ně => typ člověka a terapie
                              
3) Humanistická psychologie - z myšlenky sebeuskutečnění člověka
                                                      - vidět člověka v celku jako člověka
                                                      - pozornost negativním i pozitivním stavům        
Posledni komentare
07.06.2016 22:31:03: bojan :-P nebankovní půjčka nfinance cz
07.06.2016 20:51:36: Co se dotýká slov :) 8-O půjčky na směnku bez registru
- Zkomá jedinečnosti - snaha vyznat se v lidské různorodosti

1) Antika - sangvinik (sanguis = krev) = čilý, veselý, společenský, nestálý
                 - cholerik  (cholé = žluč)  =  rychlý, samostatný,  vzteklý,  rychle se naštve i uklidní
                 - flegmatik (flegma = hlen) = klidný, lhostejný, netečný, pomalý
                 - melancholik (melaina cholé = černá žluč) = svědomitý, zodpovědný, bojácný, skleslý

2) Typologie CG Jung (žák Freuda)
             - extrovert: společnost, větší důraz na chování než na prožívání
             - introvert: opak extroverta

3) Typologie Ernsta Kretschmera - švýcarský psycholog (30. léta 20. stol.)
          -"Žádná normalita neexistuje",  z pacientů na zdravé lidi
          - psychologická nemoc - problém podobný postavě
                   - piknik: zavalitý, sklon k tloustnutí, pleška, kulaté tvary, depresivní, melancholik
                                : maniodepresivní psychóza (cyklofrenie) => perioda, nevyvážené emoční zázemí, manická X depresivní období, tendence k propadání depresím
                   - leptosom/astenik: vyzáblý, nemůže ztloustnout, introverze
                                                     : sklon ke schizofrenii (rozpad osobnosti, ztráta vlastního já, mysl je jinde než tělo, halucinace), paranoidní představa, schizofrenní temperament
                    - atletik: ideální postava, nejvíc stabilní, netrpí závažnými chorobami, zřídkakdy v blázincích, težko přizpůsobitelný, duševní těžkopádnost    

 
V případě jakýhkoliv dotazů mi mailujte na mailto:ml.psychologie@gmail.cz nebo pište na icq 245-931-663