Psychologie

Lidská osobnost je něco nevysvětlitelného, nepopsatelného. Zde naleznete alespoň pár rad a informací.

Psychologie osobnosti

Struktura osobnosti

Schopnosti = ps. vlastnosti, které čověku umožňují naučit se různým činnostem a vykonávat je
    - Vlohy = vrozené předpoklady pro utváření určité schopnosti
          - nadání, talent, genialita => rozumové schopnosti
          - inteligence = souhrn rozumových schopností - IQ => standardní reakce člověka v určitém věku
                - >130 - vyjímečná inteligence (2%)
                - 115 - 130 - vysoká inteligence (14%)
                - 85 - 115 - průměrná inteligence (68%)
                - 70 - 85 - snížené rozumové nadání (14%)         
                - <70 - slabomyslnost (oligofrenní)
                   - mentální retardace - nízká = debilita
                                                        - střední = imbecilita
                                                        - težká = idiocie
            - senzomotorické schopnosti = pohybové, smyslové, koordinace pohybů a vjemů

Rysy = povahové vlastnosti, které určují způsob jednání, chování a prožívání člověka
                - temperament - biologická determinace
                                            - určují dynamiku celého chování a prožívání osobnosti
                                            - vznik a průbě emočních vztahů
                - charakter - popis k sobě samému
                                    - sociální determinace
                                    - popis člověka ve vztahu ke společnosti             
Žádné komentáře
 
V případě jakýhkoliv dotazů mi mailujte na mailto:ml.psychologie@gmail.cz nebo pište na icq 245-931-663