Psychologie

Lidská osobnost je něco nevysvětlitelného, nepopsatelného. Zde naleznete alespoň pár rad a informací.

Psychologie osobnosti

Typologie osobnosti

- Zkomá jedinečnosti - snaha vyznat se v lidské různorodosti

1) Antika - sangvinik (sanguis = krev) = čilý, veselý, společenský, nestálý
                 - cholerik  (cholé = žluč)  =  rychlý, samostatný,  vzteklý,  rychle se naštve i uklidní
                 - flegmatik (flegma = hlen) = klidný, lhostejný, netečný, pomalý
                 - melancholik (melaina cholé = černá žluč) = svědomitý, zodpovědný, bojácný, skleslý

2) Typologie CG Jung (žák Freuda)
             - extrovert: společnost, větší důraz na chování než na prožívání
             - introvert: opak extroverta

3) Typologie Ernsta Kretschmera - švýcarský psycholog (30. léta 20. stol.)
          -"Žádná normalita neexistuje",  z pacientů na zdravé lidi
          - psychologická nemoc - problém podobný postavě
                   - piknik: zavalitý, sklon k tloustnutí, pleška, kulaté tvary, depresivní, melancholik
                                : maniodepresivní psychóza (cyklofrenie) => perioda, nevyvážené emoční zázemí, manická X depresivní období, tendence k propadání depresím
                   - leptosom/astenik: vyzáblý, nemůže ztloustnout, introverze
                                                     : sklon ke schizofrenii (rozpad osobnosti, ztráta vlastního já, mysl je jinde než tělo, halucinace), paranoidní představa, schizofrenní temperament
                    - atletik: ideální postava, nejvíc stabilní, netrpí závažnými chorobami, zřídkakdy v blázincích, težko přizpůsobitelný, duševní těžkopádnost    
Žádné komentáře
 
V případě jakýhkoliv dotazů mi mailujte na mailto:ml.psychologie@gmail.cz nebo pište na icq 245-931-663